Samen werken aan de beste jeugdhulp voor alle kinderen en jongeren

Qurius verzorgt onderzoek naar ADHD, autisme, sociaal-emotionele ontwikkeling, capaciteiten/intelligentie en dyslexie. Ook kun je denken aan breed psychologisch onderzoek. Daarnaast bieden wij begeleiding en behandeling bij leer- en gedragsvraagstukken. Wij zijn gecontracteerd door gemeenten in Noord-Limburg, Brabant Zuidoost (bizob) en Brabant Noordoost (BNO)

Samenwerking

Om de beste zorg en behandelingen te kunnen aanbieden, werken we onder andere samen met:

  • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
  • GGZ-instellingen
  • Sociale en wijkteams van gemeenten
  • Scholen in het basis- en het voortgezet onderwijs.

Hoe en wanneer verwijzen?

Wij hebben regionale contracten voor diagnostiek en ambulante begeleiding en behandeling. Wanneer Qurius niet in de lijst met gecontracteerde aanbieders in uw regio/gemeente staat, kunt u in overleg kinderen en jongeren verwijzen.

Wie kunnen er verwijzen?

  • Centra voor Jeugd en Gezin of sociaal wijkteam van de gemeente
  • Huisarts
  • Jeugdarts (GGD)
  • Medisch specialist, psychiater of kinderarts.

Hoe verwijzen?

Neem contact op met hallo@wijzijnqurius.nl

ons verhaal

Waarom Qurius?

Omdat we geloven in de unieke kracht en het potentieel van elke jongere. Bij Qurius staan we voor maatwerk, waarbij we altijd uitgaan van de individuele behoeften en talenten van de jeugd. We streven ernaar om een positieve omgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en begrepen voelt.