Klachtenprocedure

Bij Qurius onderzoeken, begeleiden en behandelen we jouw kind met de grootst mogelijke zorg. Toch kan het voorkomen dat je het als ouder niet eens bent met een beslissing of met onze werkwijze. Heb je een klacht? Laat het ons weten, dan doen we er alles aan om dit op te lossen.

Stap 1 - Klacht bespreekbaar maken

Bespreek jouw klacht in eerste instantie met je vaste contactpersoon bij Qurius. Zorgvuldige communicatie en vertrouwen in goede bedoelingen zijn daarbij essentieel. In de meeste gevallen is een gesprek tussen de betrokken partijen al voldoende om de klacht te verhelpen.

Stap 2 - Gesprek met directie

Komen jullie er gezien de aard van de klacht samen niet uit of is de afhandeling niet naar tevredenheid? De directie van Qurius neemt de klacht dan in behandeling. Eventueel volgt een tweede gesprek tussen de directie, jou en/of je kind.

Stap 3 - Schriftelijke klacht indienen

Biedt het gesprek met de directie geen oplossing, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie of het bevoegd gezag. De commissie onderzoekt jouw klacht en adviseert Qurius over de gegrondheid van de klacht, plus de maatregelen en besluiten. Het klachtenformulier kunt u opvragen bij onze receptie, tel.nr.: 0485-520054

Over Jeugdstem

Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Qurius.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de     jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
  • Bekijk hier de Brochure