Een sociaal-emotioneel onderzoek brengt jouw sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart.

Onderzoek
Sociaal-emotioneel onderzoek

Wat is een sociaal-emotioneel onderzoek?

Een sociaal-emotioneel onderzoek brengt jouw sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart. Het laat zien waar jouw sterke kanten en zwakke kanten liggen op sociaal gebied en geeft inzicht in hoe jij omgaat met jouw emoties.

Voor wie is een sociaal-emotioneel onderzoek passend?

Wij onderzoeken volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar met de volgende kenmerken:

  • Een laag zelfbeeld;
  • je zit niet lekker in je vel;
  • met emoties omgaan vind je moeilijk;
  • je piekert veel;
  • je hebt moeite met het aangaan van sociale contacten.

Ook om andere redenen nemen we dit onderzoek af. Neem gerust contact met ons op om je situatie te bespreken.

Wat kun je verwachten?

  • Gesprek met orthopedagoog. In het gesprek met de orthopedagoog wordt de ontwikkeling van baby tot nu toe besproken. Wanneer zei je bijvoorbeeld je eerste woordjes? En had je altijd veel vriendjes op de basisschool?

Ook bespreken we waar je op dit moment tegenaan loopt in je ontwikkeling en waar de hulpvraag ligt.

  • Eventuele observatie. Soms is het nodig om in de klas of thuis te komen observeren om te kijken naar het gedrag wat je thuis of in de klas laat zien. Daar leren we je vaak een stuk beter door kennen en dit kan waardevolle inzichten geven.
  • Het onderzoek. Tijdens de onderzoeksochtend(en) nemen we de testen af. We gebruiken de test die jouw vaardigheden het beste weergeeft. Tijdens de test doe je verschillende opdrachten met een orthopedagoog om je vaardigheden te meten. Naast opdrachten gericht op de intelligentie, mag je andere taken doen, die bijvoorbeeld gaan over je sociale vaardigheden. Daarnaast mogen jij en je ouders vragenlijsten invullen, die bijvoorbeeld gaan over je zelfvertrouwen.  
  • Het onderzoeksverslag. In het onderzoeksverslag verwerken we de resultaten van de onderzoeksochtend en de bevindingen die uit het gesprek met de orthopedagoog naar voren kwamen. Er staan passende adviezen in voor jou, je ouders en de leerkracht. Zodat je thuis en op school weer zo goed mogelijk aan de slag kunt met je sterke punten en je eventuele zwakke punten kunt compenseren.
  • Het eindgesprek. We lichten het onderzoeksverslag toe en er is de mogelijkheid om vragen te stellen over het verslag. Mochten er kleine dingen veranderd moeten worden aan het onderzoeksverslag, dan mag je dit ook doorgeven. Na het eindgesprek ontvang je per post het definitieve onderzoeksverslag.
Vragen over Sociaal-emotioneel onderzoek?
Silke Beelen
Orthopedagoog

Hoelang duurt een sociaal-emotioneel onderzoek?

Als het onderzoek is gestart duurt het ongeveer zes weken voordat je het eindverslag ontvangt.

Meer weten over Sociaal-emotioneel onderzoek?

Contact opnemen

Heb je een vraag?

Bedankt! We hebben je bericht ontvangen
Oops! Something went wrong while submitting the form.