Vergoeding

Vergoeding van onderzoek, begeleiding en behandeling

De kosten voor de Generalistische Basis GGZ, Specialistische GGZ en voor ED (ernstige dyslexie) worden vergoed door de gemeenten. Qurius onderdeel van Leefkracht Jeugdzorg heeft hiervoor contracten afgesloten met de gemeenten. Met een beschikking van de gemeente kan de zorg vergoed worden. Als u vragen heeft over de procedure dan kunt u contact opnemen met ons.

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Psychische problemen kunnen zich uiten in spanningsklachten zoals hoofd- of buikpijn, wisselende stemmingen, angsten, aandachtsproblemen.

Als je kind vastloopt in zijn of haar ontwikkeling door psychische problemen dan kun je bij een van onze (GZ) psychologen of orthopedagogen terecht voor onderzoek en/of behandeling.