Vermoedens van autisme?

Hulpvraag
Autisme

Autisme is de verzamelnaam voor gedragskernmerken die duiden op een aandoening die invloed heeft op de manier waarop je hersenen informatie verwerken. Je kunt dan kwetsbaar zijn op het vlak van sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en doen en het filteren en integreren van informatie. Het wordt ook wel Autisme Spectrum Stoornis (ASS) genoemd. Autisme is een spectrumstoornis, omdat het bij iedere persoon weer net even anders is.

Kenmerken van autisme

Deze gedragingen en kwaliteiten worden vaak in verband gebracht met autisme:

 • moeite hebben met sociale interactie, doordat de sociaal emotionele ontwikkeling anders verloopt;
 • dingen heel letterlijk nemen;
 • eerlijk en recht door zee;
 • moeite met het maken van oogcontact;
 • goed in analyseren;
 • niet zo goed om kunnen gaan met onverwachte situaties;
 • loyaal;
 • hyperfocus;
 • tragere informatieverwerking;
 • extra gevoelig voor (harde) geluiden, geuren, licht en aanraking;
 • goed in het herkennen van patronen.

Ieder mens heeft kenmerken van autisme in zich. De één wat meer dan de ander. Pas als je er echt last van krijgt en je kunt niet meer fijn meedoen met school, werk en vriendschappen, spreken we van autisme.

Wat is de oorzaak van autisme?

Autisme kan erfelijk zijn. Er zijn ook andere dingen die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van autisme, zoals omgevingsfactoren. Je hebt dan wel al een genetische aanleg voor autisme.

Jij bent uniek!

Het is belangrijk om te onthouden dat iedereen met autisme unieke en sterke kanten heeft. Je bent bijvoorbeeld erg goed in het onthouden van details of je hebt een bijzonder talent voor muziek of kunst. Je bent precies goed zoals je bent.

Hulp bij autisme thuis

Als je autisme hebt, kun je best wat uitdagingen tegenkomen. Een ambulant begeleider van Qurius kan jou en je ouders helpen met psycho-educatie. Jullie leren dan meer over wat autisme precies is en hoe je daar op een fijne manier mee om kunt gaan. Daarbij is het belangrijk dat jij steeds meer zelfredzaam wordt. Bijvoorbeeld door het volgen van een sociale vaardigheidstraining.

Vragen over Autisme?
Manon van Zinderen
Teamleider jeugdhulp

Begeleiding op school

Ook op school kunnen wij je helpen. Veel kinderen en jongeren met autisme vinden het bijvoorbeeld moeilijk om schoolwerk te plannen en te organiseren en om aansluiting te vinden bij klasgenoten. Daarnaast helpen we je om meer inzicht in de dagstructuur te krijgen en we leggen je docenten uit wat ze wel en niet van jou mogen verwachten.

Een onderzoek bij Qurius

Zijn er vermoedens van autisme? Dan is het misschien fijn om daar onderzoek naar te laten doen. Een onderzoek bij Qurius ziet er zo uit:

 • een intakegesprek, waarin we elkaar leren kennen;
 • het onderzoek zelf (een gesprek en een aantal testen);
 • je ouders, leerkrachten en eventuele andere hulpverleners vullen een vragenlijst in;
 • een eindgesprek, waarin we de onderzoeksuitslag bespreken en hoe we jou eventueel verder kunnen helpen.

Het onderzoek wordt afgenomen door een gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog van Qurius. De onderzoeksresultaten en de handelingsgerichte adviezen krijg je na afloop ook mee in een verslag.

Meer weten over Autisme?

Contact opnemen
Relevante vragen
No items found.

Heb je een vraag?

Bedankt! We hebben je bericht ontvangen
Oops! Something went wrong while submitting the form.