Privacy Beleid

Qurius

Qurius is onderdeel van Leefkracht b.v. Het privacy beleid is onderdeel van het kwaliteitsbeleid.

Verwerking van persoonsgegevens

Qurius kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Qurius, en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Qurius verstrekt. Qurius kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor- en achternaam;
  • geboortedatum;
  • BSN
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • gegevens die staan vermeld in de ingestuurde documenten (school, cijfers etc.)
  • overige door u beschikbaar gestelde gegevens

Waarom Qurius deze gegevens nodig heeft

Qurius verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Qurius uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit jeugdzorg.

Hoe lang Qurius gegevens bewaart

Qurius bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Qurius verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In geval van uitwisseling van gegevens is Qurius verplicht u hiervan op de hoogte te stellen en toestemming aan u te vragen middels een toestemmingsformulier. Qurius zal nooit gegevens delen zonder expliciete toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hallo@wijzijnqurius.nl. Qurius zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Een wijziging of intrekking van uw gegevens zal ook worden doorgegeven aan eventuele derden met wie uw informatie met uw toestemming is gedeeld.

Beveiligen

Qurius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Qurius maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Boxmeer, 03-03-2015
Update: 01-06-2023