Een intelligentie- en capaciteitenonderzoek bij Qurius geeft inzicht in jouw sterke en zwakke kanten

Onderzoek
Intelligentie / capaciteitenonderzoek

Wat is een intelligentie- en capaciteitenonderzoek?

Een intelligentie- en capaciteitenonderzoek brengt het intelligentieniveau in kaart. Het geeft een beeld van jouw sterke kanten en de vaardigheden waar je nog moeite mee hebt. Daarnaast laat het zien welk onderwijsniveau passend is. Je kan voor een losse IQ-meting kiezen, maar het heeft bij ons de voorkeur om breder te kijken dan naar alleen intelligentie. Door verder te kijken naar andere factoren die meespelen zoals zelfbeeld, executieve functies en/of je aandacht en concentratie, krijgen we een breder beeld om tot een passend advies te komen. Daarom stelt Qurius bij een standaard intelligentieonderzoek een persoonlijk onderzoeksplan op, naar aanleiding van jullie hulpvragen. Daarnaast nemen een intelligentietest af die jouw vaardigheden het beste weergeeft. Meestal nemen we de WISC-V af, maar er zijn ook intelligentietesten waarbij de verbale vaardigheid niet tot nauwelijks meespeelt. Deze zetten we dan ook graag in bij NT2-leerlingen. Ook kan er een andere test gebruikt worden wanneer er een hoge intelligentiescore wordt verwacht. Deze test heeft met name in de hogere scores een groter onderscheidend vermogen. Tot slot kunnen we een test gebruiken die naast intelligentie ook de schoolse vaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en executieve functies in kaart brengt.

Voor wie is een intelligentie- en capaciteitenonderzoek bij Qurius passend?

Het is mogelijk bij ons een intelligentie- en capaciteitenonderzoek uit te laten voeren bij kinderen en jongeren van 4 tot en met 25 jaar oud waarbij er:

  • vragen over de cognitieve vaardigheden zijn;
  • vragen over het passende onderwijsniveau zijn
  • vermoedens van hoogbegaafdheid spelen;
  • vermoedens van onderpresteren spelen.

Ook om andere redenen nemen we dit onderzoek af. Neem gerust contact met ons op om je situatie te bespreken.

Wat kun je verwachten?

  • We beginnen met een telefonisch gesprek. Hierin geven we informatie over het onderzoek en vragen we informatie op die nodig is voor het onderzoek.
  • Gesprek met orthopedagoog. In het gesprek met de orthopedagoog wordt de ontwikkeling van baby tot nu toe besproken. Wanneer zei je bijvoorbeeld je eerste woordjes? En had je altijd veel vriendjes op de basisschool?

Ook bespreken we waar je op dit moment tegenaan loopt in je ontwikkeling en waar de hulpvraag ligt.

  • Het onderzoek. Tijdens de onderzoeksochtend nemen we de intelligentietest af. We gebruiken de test die jouw vaardigheden het beste weergeeft. Tijdens de test doe je verschillende opdrachten met een orthopedagoog om je vaardigheden te meten. Naast opdrachten gericht op de intelligentie, mogen jij en je ouders ook vragenlijsten invullen, die bijvoorbeeld gaan over je zelfvertrouwen.
  • Het verslag. In het onderzoeksverslag verwerken we de resultaten van het onderzoek en de bevindingen die uit het gesprek met de orthopedagoog naar voren kwamen. Er staan passende adviezen in voor jou, je ouders en de leerkracht. Zodat je thuis en op school weer zo goed mogelijk aan de slag kunt met je sterke punten en je eventuele zwakke punten kunt compenseren.
  • Het eindgesprek. We lichten het onderzoeksverslag toe en er is de mogelijkheid om vragen te stellen over het verslag. Mochten er kleine dingen veranderd moeten worden aan het onderzoeksverslag, dan mag je dit ook doorgeven. Na het eindgesprek ontvang je per post het definitieve onderzoeksverslag.
Vragen over Intelligentie / capaciteitenonderzoek?
Silke Beelen
Orthopedagoog

Hoelang duurt een intelligentieonderzoek?

Als het onderzoek is gestart duurt het ongeveer vier weken voordat je het eindverslag ontvangt. Het gesprek met de orthopedagoog duurt ongeveer één uur en de onderzoeksochtend heeft een duur van 3 uur.

Meer weten over Intelligentie / capaciteitenonderzoek?

Contact opnemen

Heb je een vraag?

Bedankt! We hebben je bericht ontvangen
Oops! Something went wrong while submitting the form.