Uitsluitingscriteria

Qurius onderdeel van Leefkracht b.v. hanteert de volgende uitsluitingscriteria:

  • Wanneer de situatie rond de zorgvraag maakt dat de veiligheid van de medewerkers en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;
  • Wanneer de situatie rond de zorgvraag dusdanig is dat Qurius onvoldoende kwaliteit van zorg kan garanderen;
  • Zorgvragers die seksueel intimiderend gedrag vertonen;
  • Ernstige gedragsproblematiek waarbij zorgvrager en/of ouder(s)/ verzorgers(s) en/of wettelijke vertegenwoordiger niet bereid zijn om tot afspraken in het behandelplan te komen;
  • Zorgvrager heeft ernstige gedragsproblematiek waarbij middelen en maatregelen zijn vastgesteld vanuit jeugdreclassering;
  • De zorgvrager vormt een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving;
  • Ernstige verslavingsproblematiek;
  • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem (indien doelen bij Qurius hier niet op zijn gericht en cliënt elders onder behandeling is hiervoor is dit geen exclusiecriterium);
  • Cliënten met suïcidale gedragsvertoningen (indien doelen bij Qurius hier niet op zijn gericht en cliënt elders onder behandeling is hiervoor is dit geen exclusiecriterium).