Loop je vast in de opvoeding?

Hulpvraag
Opvoedondersteuning

Als ouder wil je altijd het beste voor je kind, daar twijfelt niemand aan. Maar dat neemt niet weg dat opvoeden soms behoorlijk pittig kan zijn! Elke ontwikkelingsfase van je kind vraagt weer om een andere aanpak. Het is niet altijd gemakkelijk om in te schatten wat een kind dan nodig heeft.

Wanneer vraag je om hulp bij de opvoeding?

De redenen om opvoedondersteuning te vragen, zijn heel divers. Maar op het moment dat je het zelf echt even niet meer weet, even wil sparren of gewoon benieuwd bent of je dingen ook anders kunt doen, ben je altijd welkom om met ons te overleggen of dit bij jullie past.

Zo kiezen ouders voor opvoedondersteuning als:

  • het thuis niet meer zo gezellig is;
  • er te vaak ruzies en discussies zijn;
  • een kind niet meer kan stoppen met gamen;
  • een kind niet alleen thuis durft te blijven;
  • bedtijd altijd een strijd is;
  • pubers juist hun bed niet meer uit willen komen;
  • een kind niet meer luistert;
  • je niet meer weet hoe je het gedrag van je kind kunt veranderen.

Al deze voorbeelden zijn goede redenen om hulp in te schakelen.

Oorzaken van vastlopen in de opvoeding

Vaak zijn er meerdere oorzaken die er samen voor zorgen dat je niet meer weet hoe je nu verder moet. Enerzijds is dat het kind met zijn bijzondere gedrag, waardoor opvoeden lastiger wordt.

Maar anderzijds speel jij er als ouder waarschijnlijk zelf ook een rol in. Grenzen stellen en consequent zijn is moeilijk, zeker als je kind niet luistert. Veel ouders gaan twijfelen aan zichzelf, waardoor het kind dan toch meer vrijheid krijgt dan het aankan of dan gewenst is. Voor je het weet zit je samen in een negatieve spiraal en die is hartstikke moeilijk te doorbreken. Dat komt ook omdat je zelf emotioneel betrokken bent.

Vragen over Opvoedondersteuning?
Manon van Zinderen
Teamleider jeugdhulp

Opvoedondersteuning van Qurius

Opvoedondersteuning wordt vaak tegelijk opgestart met een vorm van begeleiding aan het kind. Meestal hebben gedragsproblemen en opvoedproblemen een wisselwerking op elkaar en op deze manier is de ondersteuning het meest effectief. We starten met een intakegesprek, waarin we de situatie zoals die nu is, in kaart brengen. We komen bij jullie thuis om te observeren welke uitdagingen jullie in de praktijk tegenkomen.

Daarna is de volgende vraag belangrijk: wat heeft ieder gezinslid nodig om te kunnen veranderen? We werken met gesprekken en oefeningen om jou als ouder weerbaarder te maken. Ook je eigen emoties en de communicatie tussen de ouders nemen we onder de loep.

Meer weten over Opvoedondersteuning?

Contact opnemen
Relevante onderwerpen
No items found.
No items found.
Relevante vragen
No items found.

Heb je een vraag?

Bedankt! We hebben je bericht ontvangen
Oops! Something went wrong while submitting the form.