Hoogbegaafd?

Hulpvraag
Hoogbegaafdheid

Ongeveer 2,5 procent van de bevolking is hoogbegaafd en dit kan worden vastgesteld met behulp van een intelligentieonderzoek.

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Als jij denkt dat je hoogbegaafd bent, zijn er verschillende kenmerken die daarop kunnen wijzen. Bijvoorbeeld:

  • hoge intelligentie: hoogbegaafden hebben over het algemeen een IQ van 130 of hoger;
  • creativiteit: vaak hebben hoogbegaafde kinderen een grote verbeeldingskracht en zijn ze creatief in hun denken en doen;
  • snelle leerlingen: het begrijpen van nieuwe informatie gaat heel snel en vaak werken deze kinderen al vooruit;
  • goed geheugen: hoogbegaafden hebben vaak een goed geheugen, zowel voor feiten als voor ervaringen;
  • gevoeligheid: stemmingen en emoties van anderen hebben een grote invloed op het kind of de jongere;
  • perfectionisme: hoogbegaafden leggen de lat vaak hoog en ze kunnen soms streven naar perfectie;
  • vroeg taalgebruik: hoogbegaafde kinderen beginnen vaak al op jonge leeftijd met praten en hebben soms een uitgebreide woordenschat;
  • sterk of groot rechtvaardigheidsgevoel: dit kan nog wel eens tot uitdagingen in de opvoeding of in contact met leeftijdsgenoten opleveren.

Niet alle hoogbegaafde kinderen vertonen alle bovengenoemde kenmerken. En er zijn ook kinderen die niet hoogbegaafd zijn, maar zich wel herkennen in deze kenmerken.

Hoogbegaafd of toch iets anders?

Hoogbegaafde kinderen lopen vaak al heel vroeg voor op hun leeftijdsgenootjes. Hun ontwikkeling gaat sneller, maar niet altijd heel gelijkmatig. Zo kan de sociaal emotionele ontwikkeling achterlopen bij de cognitieve ontwikkeling, of andersom. Dat kan zorgen voor frustratie en boosheid, maar ook voor druk gedrag of juist heel stil zijn. Omdat dit ook kenmerken zijn die je soms ziet bij autisme of ADHD, wordt hoogbegaafdheid niet altijd meteen zo herkend. Natuurlijk kan je ook ADHD hebben én hoogbegaafd zijn of is er iets heel anders aan de hand. Een intelligentieonderzoek kan helpen om een goed beeld te krijgen.

Vragen over Hoogbegaafdheid?
Manon van Zinderen
Teamleider jeugdhulp

Meer weten over Hoogbegaafdheid?

Contact opnemen
Relevante onderwerpen
No items found.
No items found.
Relevante vragen
No items found.

Heb je een vraag?

Bedankt! We hebben je bericht ontvangen
Oops! Something went wrong while submitting the form.