Opvoedondersteuning is gericht op het bieden van ondersteuning bij de opvoeding.

Behandeling en begeleiding
Opvoedondersteuning

Wat is opvoedondersteuning?

De vragen die ouders hebben worden beantwoord en vaardigheden worden aangeleerd om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Hierbij zijn de ondersteuningsbehoeften van het kind leidend en houden we rekening met de manier van opvoeden die het beste bij het kind en het gezin past.

Voor wie?

Bijna iedere ouder heeft vragen over de opvoeding, voelt zich wel eens onzeker over de opvoeding of heeft zorgen over de ontwikkeling van zijn kind. Dat hoort bij opvoeden. Soms komt de opvoedsituatie onder druk te staan door veranderingen in de omgeving van het gezin of binnen het gezin. Twijfels en vragen kunnen dan toenemen. Dan het prettig zijn om er met een neutrale buitenstaander over te sparren. Iemand met kennis van de ontwikkeling van kinderen en hoe hen te ondersteunen.

Wat kun je verwachten?

  • Eigen opvoedstijl leren kennen. Iedere ouder hanteert een andere opvoedstijl. De ene ouder vindt het belangrijk om het kind veel autonomie te bieden, terwijl de andere ouder het juist belangrijk vindt dat het kind kan conformeren aan de regels. In de opvoedondersteuning wordt bekeken welke opvoedstijlen er nu gehanteerd worden en of beide ouders op één lijn liggen.
  • Kwaliteiten en valkuilen ontdekken. Door de kwaliteiten en valkuilen van ouders én kind in kaart te brengen leer je wat jullie kan helpen of wat juist tegenwerkt in de opvoeding. Waarin je verschilt of juist overeenkomt met je kind. Dit kan leiden tot verhelderende inzichten. Begrip en inzicht is de eerste stap richting groei.
  • Eigen doelen stellen. Iedereen ervaart andere vraagstukken en onzekerheden in de opvoeding. Tijdens de opvoedondersteuning ontdekken we samen waar jij graag meer over zou willen leren. Samen stellen we persoonlijke doelen en je kunt deze waar nodig met de begeleider tussentijds bijstellen.
  • Vaardigheden aanleren. Je leert verschillende vaardigheden aan om als ouder beter aan te sluiten bij de ontwikkeling van je kind. Misschien liggen jullie als ouders nog niet op één lijn in de opvoeding, terwijl dit wel wenselijk is voor het kind. Of wellicht zou een andere opvoedstijl beter aansluiten bij het kind. Begeleiding bestaat uit theoretische uitleg, maar ook uit concrete thuisopdrachten die we vervolgens samen evalueren. Daarnaast is het mogelijk dat de begeleider de nieuwe aanpak voordoet en dat jullie daarna begeleid worden bij het inzetten van de nieuwe aanpak.
Vragen over Opvoedondersteuning?
Sarah Hogendijk
Orthopedagoog

Praktisch

Een sessie duurt gemiddeld 45 minuten en het aantal sessies wordt afgestemd op jullie doelen.

Meer weten over Opvoedondersteuning?

Contact opnemen

Heb je een vraag?

Bedankt! We hebben je bericht ontvangen
Oops! Something went wrong while submitting the form.