Intelligentie: wat is dat?

Hulpvraag
Intelligentie

Intelligentie gaat onder andere over het vermogen om doelgericht te handelen, rationeel kunnen denken en effectief met de omgeving om kunnen gaan. Eigenlijk zegt je intelligentie iets over hoe goed jij je aan kunt passen aan verschillende situaties. En over de vaardigheden die dan van jou verwacht worden. Het zegt iets over hoe gemakkelijk jij de wereld om je heen begrijpt en hoe goed jij informatie uit je omgeving kunt verwerken en gebruiken. Je intelligentie is een belangrijke aanwijzing in het voorspellen van je schoolprestaties, maar zeker niet de enige factor.

Een intelligentietest doen

Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een intelligentieonderzoek. Zijn er twijfels over het juiste onderwijsniveau? Of heb je het gevoel dat er te veel van je verwacht wordt? Misschien vind je juist alles wel te makkelijk en doe je gewoon niet meer zo goed je best. Een intelligentieonderzoek kan dan helpen om te ontdekken wat er aan de hand is.  

Als je nieuwsgierig bent naar je intelligentieniveau, kun je online veel informatie vinden over intelligentietests. Maar die zijn niet allemaal even modern of betrouwbaar.  

Verschillende soorten intelligentietesten

In Nederland werkten we eerst met de WISC-II en sinds 2018 met de WISC-V. Daarnaast zijn er andere testen waarmee we op een niet-talige manier de intelligentie kunnen bepalen of een meting kunnen doen bij heel jonge kinderen.  

WISC-V: de nieuwe intelligentietest

Dit is de intelligentietest waar Qurius het meest mee werkt. Deze opvolger van de WISC-III gaat niet meer uit van twee soorten intelligentie, maar deze test houdt rekening met wel tien vaardigheden:

 • fluïde redeneren (kun je snel nieuwe problemen oplossen?);
 • visuele informatieverwerking (heb je een groot voorstellingsvermogen?);
 • verwerkingssnelheid (kun je een taak vlot en goed maken?);
 • kwantitatief redeneren (kun je omgaan met getallen en wiskundige concepten?);
 • auditief werkgeheugen (kun je geluiden en gesproken woorden opnemen en verwerken?);
 • schoolvaardigheden (kun je lezen, schrijven en begrijpend lezen?);
 • gekristalliseerde kennis (kun je nieuwe kennis aanleren en toepassen?);
 • kortetermijngeheugen (kun je informatie tot een paar minuten onthouden?);
 • langetermijngeheugen (kun je informatie voor langere tijd opslaan in je geheugen?);
 • reactiesnelheid (kun je snel reageren en beslissen?).

Door al deze vaardigheden te meten kunnen we een beter beeld vormen van jouw intelligentieniveau en van je sterke en zwakke punten.

Vragen over Intelligentie?
Manon van Zinderen
Teamleider jeugdhulp

Een intelligentieonderzoek bij Qurius

Heb je samen met je ouders besloten dat jullie een intelligentieonderzoek willen? Dan ben je van harte welkom bij Qurius. Het onderzoekstraject bestaat uit drie delen:

 • een intakegesprek, waarin we elkaar leren kennen;
 • het afnemen van de intelligentietest;
 • een adviesgesprek, waarin we bespreken hoe we jou eventueel verder kunnen helpen.

Het onderzoek wordt afgenomen door een orthopedagoog en een gezondheidszorgpsycholoog van Qurius. Alle adviezen krijg je na afloop ook mee in een verslag. Hierin worden de tien vaardigheden samengevat in vijf scoregebieden:

 • verbaal begrip;
 • visueel ruimtelijk;
 • fluïde redeneren;
 • werkgeheugen;
 • verwerkingssnelheid.

Meer weten over Intelligentie?

Contact opnemen
Relevante onderwerpen
No items found.
No items found.
Relevante vragen
No items found.

Heb je een vraag?

Bedankt! We hebben je bericht ontvangen
Oops! Something went wrong while submitting the form.