Een breed psychologisch onderzoek brengt jouw hele ontwikkeling in beeld.

Onderzoek
Breed psychologisch onderzoek

Wat is een breed psychologisch onderzoek?

Een breed psychologisch onderzoek brengt jouw hele ontwikkeling in beeld. We onderzoeken verschillende factoren, bijvoorbeeld je aandacht, concentratie, geheugen, zelfbeeld, sociaal inzicht en het handelen vanuit emoties. Ook kijken we vaak naar je omgeving en opvoeding en welke gebeurtenissen je hebt meegemaakt. We kijken tot slot of je problemen samenhangen met een ontwikkelingsstoornis of beperking. Een breed psychologisch onderzoek geeft antwoord op waar jouw problemen vandaan komen en geeft adviezen om deze problemen te verminderen.

Voor wie is een breed psychologisch onderzoek passend?

Wij onderzoeken volwassenen, jongeren en kinderen vanaf 6 jaar. Heb jij vragen over je ontwikkeling en wil je weten waardoor jouw problemen ontstaan? Dan kan een breed psychologisch onderzoek jou helpen.

Wat kun je verwachten?

  • Gesprek met orthopedagoog. In het gesprek met de orthopedagoog wordt de ontwikkeling van baby tot nu toe besproken. Wanneer zei je bijvoorbeeld je eerste woordjes? En had je altijd veel vriendjes op de basisschool?

Ook bespreken we waar je op dit moment tegenaan loopt in je ontwikkeling en waar de hulpvraag ligt.

  • Eventuele observatie. Soms is het nodig om in de klas of thuis te komen observeren om te kijken naar het gedrag wat je thuis of in de klas laat zien. Daar leren we je vaak een stuk beter door kennen en dit kan waardevolle inzichten geven.
  • Het onderzoek. Tijdens de onderzoeksochtend(en) nemen we de testen af. Vaak zit daar ook een intelligentietest bij. We gebruiken de test die het beste bij jou en je vaardigheden past. Tijdens de tests doe je verschillende opdrachten met een orthopedagoog om je vaardigheden te meten. Naast opdrachten gericht op de intelligentie, mag je andere taken doen, die bijvoorbeeld gaan over je sociale vaardigheden of je concentratievermogen. Daarnaast mogen jij en je ouders vragenlijsten invullen, die bijvoorbeeld gaan over je zelfvertrouwen.  
  • Het verslag. In het onderzoeksverslag verwerken we de resultaten van het onderzoek en de bevindingen die uit het gesprek met de orthopedagoog naar voren kwamen. Er staan passende adviezen in voor jou, je ouders en de leerkracht. Zodat je thuis en op school weer zo goed mogelijk aan de slag kunt met je sterke punten en je eventuele zwakke punten kunt compenseren.
  • Het eindgesprek. We lichten het onderzoeksverslag toe en er is de mogelijkheid om vragen te stellen over het verslag. Mochten er kleine dingen veranderd moeten worden aan het onderzoeksverslag, dan mag je dit ook doorgeven. Na het eindgesprek ontvang je per post het definitieve onderzoeksverslag.
Vragen over Breed psychologisch onderzoek?
Silke Beelen
Orthopedagoog

Hoelang duurt een breed psychologisch onderzoek?

Als het onderzoek is gestart duurt het ongeveer acht weken voordat je het eindverslag ontvangt.

Meer weten over Breed psychologisch onderzoek?

Contact opnemen

Heb je een vraag?

Bedankt! We hebben je bericht ontvangen
Oops! Something went wrong while submitting the form.