Een dyslexieonderzoek bij Qurius brengt jouw lees- en spellingsvaardigheden in kaart

Onderzoek
Dyslexieonderzoek

Wat is een dyslexieonderzoek?

Een dyslexieonderzoek brengt de lees- en spellingsvaardigheden in kaart. Tijdens het onderzoek doe je verschillende opdrachten op het gebied van lezen en spelling. Je resultaten worden vervolgens vergeleken met die van leeftijdsgenoten. Zo kan er gekeken worden of er sprake is van dyslexie.  

Voor wie is een dyslexieonderzoek passend?

Wij onderzoeken volwassenen en kinderen vanaf 7 jaar die moeite hebben met lezen en/of spelling. Bij kinderen met dyslexie is het lees- en spellingniveau vaak opvallend lager dan het niveau bij andere vakken. Sommige van deze signalen zijn al op de basisschool zichtbaar, maar ook op de middelbare school kan dyslexie zich openbaren. Bijvoorbeeld als het leren van vreemde talen moeizaam gaat of als je vaak tijd te kort hebt bij toetsen.

De diagnose dyslexie kan pas worden gesteld nadat je intensieve ondersteuning hebt gehad. Dit beoordeelt één van onze orthopedagogen in het voorstadium van het onderzoek. Is er nog geen sprake van voldoende intensieve ondersteuning? Dan denken we graag met je mee over een passende invulling van de ondersteuning of bieden we een begeleidingstraject.

Wat is een dyslexiescreening?

In sommige gevallen onderzoeken we niet direct of er sprake is van dyslexie, maar kiezen we eerst voor een screening. Er wordt dan onderzocht of er aanwijzingen zijn voor dyslexie. Na deze screening bepalen we in overleg of verder onderzoek naar dyslexie nodig is.

Wat kun je verwachten?

  • In gesprek met de orthopedagoog. In het gesprek met de orthopedagoog wordt de ontwikkeling van baby tot nu toe besproken. Wanneer zei je bijvoorbeeld je eerste woordjes?

Ook bespreken we waar je op dit moment tegenaan loopt in je ontwikkeling en waar de hulpvraag ligt.

  • Het onderzoek. Tijdens de onderzoeksochtend neemt de orthopedagoog verschillende testen af om je lees- en spellingsniveau in kaart te brengen. Zo wordt er bijvoorbeeld een dictee afgenomen, maar kijken we ook naar de accuratesse en snelheid waarop jij woorden en teksten leest. Naast opdrachten gericht op het lezen en de spelling, mag je ook een vragenlijst invullen, die bijvoorbeeld gaat over je zelfvertrouwen.
  • Het verslag. In het onderzoeksverslag verwerken we de resultaten van de onderzoeksochtend en de bevindingen die uit het gesprek met de orthopedagoog naar voren kwamen. Er staan passende adviezen in voor jou, je ouders en de leerkracht. Zodat je thuis en op school weer zo goed mogelijk aan de slag kunt met je sterke punten en je eventuele zwakke punten kunt compenseren.
  • Het eindgesprek. We lichten het onderzoeksverslag toe en er is de mogelijkheid om vragen te stellen over het verslag. Mochten er kleine dingen veranderd moeten worden aan het onderzoeksverslag, dan mag je dit ook doorgeven. Na het eindgesprek ontvang je per post het definitieve onderzoeksverslag.
Vragen over Dyslexieonderzoek?
Silke Beelen
Orthopedagoog

Hoelang duurt een dyslexieonderzoek?

Als het onderzoek is gestart duurt het ongeveer zes weken voordat je het eindverslag ontvangt. Het gesprek met de orthopedagoog en het eindgesprek duren ongeveer één uur en de onderzoek 's-ochtend duurt maximaal 3 uur.

Meer weten over Dyslexieonderzoek?

Contact opnemen

Heb je een vraag?

Bedankt! We hebben je bericht ontvangen
Oops! Something went wrong while submitting the form.