Bij kinderen met dyslexie gaat het lezen, spellen en schrijven veel moeilijker dan bij leeftijdsgenoten

Behandeling en begeleiding
Dyslexiebehandeling

Wat is dyslexie?

Je hebt dan moeite met het aanleren en toepassen van de lees- en spellingsregels en het kan zijn dat je niet vloeiend kunt lezen. De problemen bij het lezen en/of spellen zijn hardnekkig. Dat houdt in dat je er ondanks veel oefenen veel moeite mee blijft houden. Zoals een kind dat de woorden blijft hakken en plakken bij het lezen van een tekst en deze niet vloeiend kan lezen.

Wat is dyslexiebehandeling?

Dyslexie is een leerstoornis die je altijd zult blijven hebben. Het starten met behandeling zorgt er wel voor dat de leerachterstand zo beperkt mogelijk blijft. Op deze manier heb je zo min mogelijk last van je leerstoornis. De dyslexiebehandeling is gebaseerd op een wetenschappelijk bewezen effectieve methode en wordt uitgevoerd door één van onze orthopedagogen. Qurius is aangesloten bij het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). De behandeling richt zich op lezen én spellen.

Voor wie?

Voor kinderen vanaf 7 jaar die nog op de basisschool zitten en waarbij ED (Ernstige Dyslexie) is vastgesteld. We maken een persoonlijk behandelplan waarbij we focussen op jouw eigen ontwikkelpunten. Dyslexiebehandeling bij Qurius is ook mogelijk bij ‘reguliere’ dyslexie of voor middelbare scholieren. Helaas wordt de behandeling dan niet vergoed vanuit de Jeugdwet.

Wat kun je verwachten?

  • Aandacht besteden aan lezen én spelling. Tijdens de begeleiding richten we ons onder meer op de klanktekenkoppeling, het bewustzijn van de verschillende klanken waaruit een woord bestaat, het lezen op tempo door woordstructuur te leren herkennen, de koppeling van gesproken taal aan schrijftaal, en het aanleren en herhalen van spellingsregels.
  • Psycho-educatie. Tijdens de behandeling wordt besproken wat het hebben van dyslexie inhoudt en hoe het ontstaat. Ook bespreken we wat het hebben van dyslexie voor jou betekent. Je ouders worden hier ook in betrokken.
  • Kwaliteiten en valkuilen ontdekken. Door jouw kwaliteiten en valkuilen in kaart te brengen, leer je wat jou kan helpen of wat juist tegenwerkt in situaties waarin je last ervaart van je dyslexie.
  • Het betrekken van ouders en school. Tijdens de dyslexiebehandeling betrekken we je ouders en school erbij door een wekelijkse update te sturen van het verloop van de behandelingen. Ook houden we een logboek bij en krijgen ouders en school tips voor de dagelijkse praktijk.
  • Het maken van huiswerk. Naast de dyslexiebehandeling maak je ook iedere week samen met je ouders huiswerk. Iedere week krijg je dat mee naar huis. Ook is het goed om 5x per week de letters en woorden te flitsen met behulp van flitskaartjes en 15 minuten te besteden aan het lezen van teksten.
Vragen over Dyslexiebehandeling?
Sarah Hogendijk
Orthopedagoog

Praktisch

De behandeling bestaat uit ongeveer 45 sessies. Een sessie duurt gemiddeld 45 minuten.

Meer weten over Dyslexiebehandeling?

Contact opnemen
Relevante onderwerpen
No items found.
No items found.

Heb je een vraag?

Bedankt! We hebben je bericht ontvangen
Oops! Something went wrong while submitting the form.