Dyslexie is een leerprobleem op het gebied van spelling en lezen

Hulpvraag
Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben moeite met het lezen en/of spellen van woorden. Het komt best vaak voor: ongeveer 4% van alle kinderen in Nederland heeft ermee te maken. Als je dyslexie hebt, vind je het lastig om de juiste letters aan de juiste klanken te koppelen. Woorden die veel op elkaar lijken, kun je dan verkeerd uitspreken. Mensen met dyslexie hebben ook vaak moeite met het automatisch herkennen van letters en woorden.

Wist je dat Walt Disney, Pablo Picasso en Tom Cruise allemaal dyslexie hebben? Dyslexie zegt helemaal niets over hoe slim je bent. Mensen met dyslexie zijn vaak creatief en ondernemend!

Ernstige dyslexie of gewoon dyslexie?

Als je lees- en/of spellingniveau behoort bij de laagste 6,7 tot 10%, heb je misschien ernstige dyslexie. Je merkt dat dat je er echt veel meer moeite mee hebt dan leeftijdsgenootjes. Zonder behandeling is het dan lastig om je staande te houden in onze maatschappij. Bij kinderen die net wat hoger scoren en kinderen met een beperking als AD(H)D of autisme kan ook dyslexie vastgesteld worden. Dit noemen we dan gewoon dyslexie.

Kenmerken van dyslexie

Als je moeite hebt met lezen en spellen, dan kan het zijn dat je dyslexie hebt. Deze kenmerken kunnen daarop wijzen:

 • je vindt het lastig om het verschil te horen tussen sommige klanken;
 • je haalt letters die op elkaar lijken door elkaar, bijvoorbeeld de b en de d;
 • tijdens het lezen sla je soms korte woorden over of je verzint er zelf woorden bij;
 • je haalt links en rechts vaak door elkaar;
 • je kon pas laat alle kleuren benoemen;
 • je vindt het moeilijk om de tijd in te schatten en daardoor kan je planning in de war lopen;
 • nieuwe woorden vind je moeilijk om te onthouden;
 • lezen gaat langzamer dan je zou willen, want het kost gewoon heel veel moeite.

Herken je jezelf in meerdere punten? Qurius kan een dyslexie screening doen. Dat is een snelle manier om erachter te komen of er een groot risico op dyslexie is.

Tijdens de screening kijken we naar je niveau van spellen en lezen en naar de hardnekkigheid van de achterstand die je hebt. Want het kan ook een algemeen leerprobleem zijn. Heb je nog geen hulp gehad om je achterstand aan te pakken? Dan kun je bij ons een hardnekkigheidstraject volgen.

Wat is de oorzaak van dyslexie?

Dyslexie zegt helemaal niets over je intelligentie. We weten nog niet precies wat de oorzaak van dyslexie is, maar wel dat je ermee geboren wordt en dat het erfelijk is. Als één van je ouders het heeft, heb je zelf ook een grotere kans om dyslexie te hebben.

Vragen over Dyslexie?
Manon van Zinderen
Teamleider jeugdhulp

Hulp bij dyslexie

Gelukkig kun je je hersens wel trainen om beter te leren spellen en lezen. Qurius kan jou ondersteunen met een dyslexiebehandeling. We hebben een speciale manier waarop je de spellingregels leert begrijpen en we leren je handige manieren en strategieën om lezen en spellen gemakkelijker te maken.

Een dyslexie onderzoek bij Qurius

Zijn er genoeg aanwijzingen dat je dyslexie zou kunnen hebben? Dan kun je samen met je ouders vragen om een dyslexieonderzoek. Het onderzoekstraject bestaat uit drie delen:

 • een intakegesprek, waarin we elkaar leren kennen;
 • het onderzoek zelf (lees- en spellingniveau in kaart brengen, onderzoek naar leesvoorwaarden en een intelligentietest);
 • een adviesgesprek, waarin we bespreken hoe we jou eventueel verder kunnen helpen.

Het onderzoek wordt afgenomen door een orthopedagoog en een gezondheidszorgpsycholoog van Qurius. Wij werken volgens de voorwaarden van het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling. Alle adviezen krijg je na afloop mee in een verslag. Bij (ernstige) dyslexie geven wij ook een dyslexieverklaring af. Let op: dyslexieonderzoek en -behandeling worden alleen vergoed voor basisschoolkinderen tussen de 7 en 13 jaar.

Meer weten over Dyslexie?

Contact opnemen
Relevante onderwerpen
No items found.
No items found.
Relevante vragen
No items found.

Heb je een vraag?

Bedankt! We hebben je bericht ontvangen
Oops! Something went wrong while submitting the form.