Qurius als professionele partner in het onderwijs

Als docent kan het voorkomen dat je tegen leerachterstanden, leer- of gedragsproblemen van je leerlingen aanloopt. In zulke situaties kan het nuttig zijn om een professionele partner te hebben die kan helpen.

Qurius biedt ondersteuning aan op het gebied van onderwijs en jeugdhulp voor basis- en middelbare scholen. Wij werken al ruim 15 jaar samen met scholen en jeugdconsulenten. Ons team bestaat uitervaren docenten, pedagogen, orthopedagogen en psychologen.

Ben je benieuwd wat Qurius voor jouw school kan betekenen?

ons verhaal

Waarom Qurius?

Omdat we geloven in de unieke kracht en het potentieel van elke jongere. Bij Qurius staan we voor maatwerk, waarbij we altijd uitgaan van de individuele behoeften en talenten van de jeugd. We streven ernaar om een positieve omgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en begrepen voelt.